Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Περιστερίου

Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Περιστερίου

Εκτελέστηκαν εργασίες κατασκευής έγχρωμου βιομηχανικού τάπητα σε διάφορες περιοχές του Δήμου Περιστερίου


Πραγματοποιήθηκαν εργασίες κατασκευής έγχρωμου τάπητα, με βιοκλιματικές ιδιότητες και κατάλληλη τελική επεξεργασία ώστε να παρουσιάζει ανθεκτικότητα έναντι καιρικών φαινομένων και διέλευσης οχημάτων, σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Περιστερίου. Της εργασίας αυτής προηγήθηκε η χωματουργική διαμόρφωση, η κατασκευή αγωγών απορροής ομβρίων και η διάστρωση με θραυστό υλικό λατομείου.

To top
nafconstruction © 2018 - 2021. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®