Αποκατάσταση οδοστρώματος στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δρομοκαΐτειο

Αποκατάσταση οδοστρώματος στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δρομοκαΐτειο

Έλαβαν χώρα εργασίες οδοποιίας στον περιβάλλοντα χώρο του Δρομοκαϊτείου Νοσοκομείου


Πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναβάθμισης του υφισταμένου οδικού δικτύου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής "Δρομοκαΐτειο". Ειδικότερα έλαβαν χώρα εργασίες φρεζαρίσματος παλαιάς ασφαλτόστρωσης, διάστρωσης και συμπύκνωσης κατάλληλου θραυστού υλικού λατομείου και διάστρωσης νέας στρώσης ασφάλτου τύπου ΑΣ 12.5.

To top
nafconstruction © 2018 - 2020. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®