Δημιουργία νέων και βελτίωση υφιστάμενων χώρων στο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο

Δημιουργία νέων και βελτίωση υφιστάμενων χώρων στο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο

Έλαβαν χώρα εργασίες δημιουργίας νέων χώρων και ανακαίνισης υφιστάμενων στο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο


Στο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο δημιουργήθηκε νέος χώρος απόθεσης ιατρικών αποβλήτων, με αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής ώστε ο νέος χώρος να πληροί τα υγειονομικά κριτήρια απόθεσης ιατρικών αποβλήτων. Επίσης έλαβαν χώρα διάφορες εργασίες βελτίωσης-ανακαίνισης διαφόρων χώρων του νοσοκομείου, περιλαμβανομένων τις αίθουσες προετοιμασίας γευμάτων, των μαγειρίων κλπ.

To top
nafconstruction © 2018 - 2021. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®