Διαμόρφωση νέας αίθουσας στο Pierce College

Διαμόρφωση νέας αίθουσας στο Pierce College

Διαμόρφωση αίθουσας Makers Lab στο Pierce College


Στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Pierce έλαβαν χώρα εργασίες μετατροπής υφιστάμενου χώρου με χρήση αποθήκη σε νέο, σύγχρονο εργαστήριο τεχνολογίας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποξηλώσεις, νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, επίστρωση εποξειδικού δαπέδου, εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου με ζεύγος εναλλακτών θερμότητας αέρα-αέρα για την προσαγωγή νωπού αέρα, κατασκευές από ξηρά δόμηση, τοποθέτηση θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων κλπ. Επίσης λαμβάνει χώρα προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού (πάγκοι από ξύλο πεύκου, ειδικά καθίσματα μαθητών, εργαλεία τεχνολογίας κλπ).

To top
nafconstruction © 2018 - 2021. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®