Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αττικού Νοσοκομείου

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αττικού Νοσοκομείου

Στο Αττικό Νοσοκομείο έλαβαν χώρα εργασίες αναβάθμισης περιβάλλοντος χώρου


Πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του Αττικού Νοσοκομείου με την δημιουργία δύο ανεξάρτητων χώρων στάθμευσης οχημάτων, την οριοθέτησή τους από τον υπόλοιπο χώρο με κατάλληλα σταθερά κιγκλιδώματα, την φύτευση δέντρων κλπ. Ειδικότερα έγιναν χωματουρικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, καθώς και μικροκατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

To top
nafconstruction © 2018 - 2021. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®