Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών Δήμου Περιστερίου

Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών Δήμου Περιστερίου

Έλαβαν χώρα κατασκευαστικές εργασίες προς άρση επικινδυνότητας διαφόρων σημείων στον Δήμο Περιστερίου


Πραγματοποιήθηκε καθαίρεση του παλαιού, σαθρού και επικίνδυνου τοίχου επί της οδού Κέκροπος στο Περιστέρι και έπειτα κατασκευάσθηκε νέος τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επίσης αποκαταστάθηκαν οι φθαρμένοι διάδρομοι του πάρκου Καραϊσκάκη με τη διάστρωση θραυστού υλικού λατομείου. Τέλος, στο Άλσος Περιστερίου έλαβαν χώρα εργασίες αναβάθμισης των περιπατητικών διαδρόμων με την αποξήλωση του παλαιού υλικού τους και την αντικατάστασή του από νέο, σύγχρονο και ανθεκτικό υλικό, κατάλληλο για διέλευση πεζών και βαρέων οχημάτων συντήρησης του Άλσους.

To top
nafconstruction © 2018 - 2021. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®