Επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο της Βουλής των Ελλήνων

Επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο της Βουλής των Ελλήνων

Κατασκευή και επισκευή δικτύου όμβριων υδάτων και τελικής επίστρωσης από μάρμαρο


Πραγματοποιήθηκε ριζική ανακατασκευή των καναλιών απορροής όμβριων υδάτων στον περιβάλλοντα χώρο της Βουλής των Ελλήνων, αποξήλωση των παλαιών καναλιών, κατασκευή νέων από σύγχρονα υλικά (ταχείας πήξεως, ρητινούχα κονιάματα), ενσωμάτωση σωλήνων μετά από κατάλληλη επεξεργασία και επίστρωση μαρμάρινων πλακών τύπου "Κοκκιναρά", ώστε να εναρμονίζονται απόλυτα με την υπόλοιπη επιφάνεια.

To top
nafconstruction © 2018 - 2021. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®