Επισκευή 2ου Δημοτικού Σχολείου Καισαριανής

Επισκευή 2ου Δημοτικού Σχολείου Καισαριανής

Πραγματοποιήθηκε πλήθος οικοδομικών εργασιών τόσο στον εσωτερικό όσο και στον αύλειο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καισαριανής


Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής με σκοπό την αναβάθμισή του τόσο σε λειτουργικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ασφάλειας. Ειδικότερα κατασκευάσθηκε νέα υγρομόνωση, επαναχρωματίσθηκε το εσωτερικό του σχολείου, επισκευάσθηκαν φέροντα δομικά στοιχεία, τοποθετήθηκαν κυβόλιθοι στη θέση παλαιών πλακών Καρύστου και ανακατασκευάσθηκε ριζικά το δάπεδο του προαυλείου χώρου με την επίστρωση νέου αντιολισθηρού, ελαστοσυνθετικού, ακρυλικού τάπητα. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν επί το πλείστον εκτός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου ώστε να προξενηθεί η ελάχιστη δυνατή όχληση.

To top
nafconstruction © 2018 - 2021. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®