Εργασίες βελτίωσης του γηπέδου ποδοσφαίρου Γέρακα

Εργασίες βελτίωσης του γηπέδου ποδοσφαίρου Γέρακα

Έλαβαν χώρα εργασίες επέκτασης του γηπέδου ποδοσφαίρου Γέρακα με την κατασκευή νέου συνθετικού τάπητα στίβου επί νέας ασφαλτόστρωσης


Πραγματοποιήθηκε καθαίρεση υφιστάμενου τοίχου επί της οδού Έκτορα κατά μήκος του γηπέδου ποδοσφαίρου και κατασκευή νέου τοιχείου αντιστήριξης επί του οποίου τοποθετήθηκε περίφραξη τύπου τένις, συνολικού ύψους 4 m.

Στον εσωτερικό χώρο του γηπέδου έγινε επίχωση, ώστε να διευρυνθεί η επιφάνειά του και κατασκευάσθηκε νέος σύγχρονος συνθετικός τάπητας στίβου προδιαγραφών IAFF, επί υπόβασης-βάσης αδρανών και ασφαλτικής στρώσης.

To top
nafconstruction © 2018 - 2020. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®