Μελέτες

Εκπόνηση μελετών από Διπλωματούχους Μηχανικούς


Μελέτες

Χάρη στην πολυετή εμπειρία στον τομέα εκπόνησης μελετών μεγάλων ιδιωτικών και δημοσίων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η εταιρεία NAFCONSTRUCTION παρέχει αξιόπιστες μελετητικές υπηρεσίες που σέβονται την ασφάλεια και παράλληλα εξασφαλίζουν την  οικονομία της κατασκευής. Διαθέτοντας ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργαζομένων  μηχανικών, διεκπεραιώνουμε κάθε είδους εκπόνηση μελέτης, ανεξαρτήτως μεγέθους και βαθμού δυσκολίας.

Επιπλέον, εξειδικευόμαστε την εκπόνηση εξειδικευμένων στατικών μελετών φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, σύμμικτων, από φέρουσα τοιχοποιία, αλλά και βιομηχανικών κατασκευών/εγκαταστάσεων. Επίσης δραστηριοποιούμαστε στην υλοποίηση στατικών μελετών σύνθετων έργων, όπως υπόγειες δεξαμενές, επίγειοι/υπέργειοι υδατόπυργοι, θεμελίωση ανεμογεννητριών και μελέτες σεισμικής επάρκειας και ενίσχυσης κατασκευών κατά ΚΑΝ.ΕΠ.Ε.

Οι συνεργάτες μας είναι άρτια καταρτισμένοι όσον αφορά τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια της κατασκευής και το βέλτιστο τεχνικό αποτέλεσμα.

Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε περιλαμβάνει τη χρήση εξειδικευμένων μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων ανάλογα με την πολυπλοκότητα του υπό μελέτη έργου και σε συνδυασμό με τα κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε, δημιουργείται ένα άρτιο πλαίσιο μελέτης.

Οι μελέτες που παραδίδουμε συνοδεύονται από αναλυτικό τεύχος υπολογισμών και πλήρη σχέδια με καστασκευαστικές λεπτομέρειες.

Οι μελέτες που εκπονεί η εταιρεία μας αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Φορείς από Οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Κτίρια κατοικιών
 • Βιομηχανικά κτίρια
 • Υπόγειες δεξαμενές ύδατος, καυσίμων, αποβλήτων κλπ.
 • Επίγειες και υπέργειες δεξαμενές
 • Πισίνες
 • Μονάδες επεξεργασίας νερού (αντλιοστάσια και δεξαμενές)
 • Προκατασκευασμένοι φορείς (precast concrete panels)
Φορείς από Χάλυβα
 • Κτίρια με σύμμικτες πλάκες
 • Βιομηχανικά κτίρια (με ή χωρίς γερανογέφυρες)
 • Υπόστεγα
 • Αποθήκες
 • Πατάρια
 • Προσθήκες ορόφων
Φορείς από δομική ξυλεία
 • Κτίρια από φυσική, συγκολλητή, αντικολλητή ξυλεία κλπ.
 • Ξύλινες προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια
 • Ξύλινες στέγες
Φέρουσα τοιχοποιία
 • Αποτίμηση συμπεριφοράς και μελέτη ενίσχυσης κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία
 • Μελέτη νέων κτιρίων φέρουσας τοιχοποιίας
 • Μελέτη κτιρίων με το σύστημα δόμησης ICF (Insulated Concrete Form)
Λοιπές κατηγορίες μελετών
 • Μελέτη συνδέσεων φορέων από χάλυβα
 • Μελέτη λεπτότοιχων μεταλλικών στοιχείων
 • Μελέτη στοιχείων από διατομή ψυχρής έλασης
 • Μελέτη κτιρίων με δοκούς με οπές (castellated beams)
 • Μελέτη μεταλλικών φορέων με μεταβλητές διατομές
 • Μελέτη στατικής επάρκειας και ενίσχυσης πάσης φύσεως φορέων
 • Μελέτη θεμελίωσης ανεμογεννητριών

To top
nafconstruction © 2018 - 2020. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®