Οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες στο Αμερικάνικο Κολλέγιο

Οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες στο Αμερικάνικο Κολλέγιο

Εργασίες συντήρησης, βελτίωσης και ανακαίνισης στο Αμερικάνικο Κολλέγιο


Στο Αμερικάνικο Κολλέγιο έλαβε χώρα πληθώρα εργασιών οικοδομικής και ηλεκτρολογικής φύσης, ώστε να διαρρυθμιστούν διάφορες αίθουσες βάσει των τρεχουσών αναγκών και να αναβαθμιστεί γενικά η χρήση και η λειτουργικότητά τους. Μεταξύ των εργασιών περιλαμβάνεται η τοποθέτηση χωρισμάτων από γυψοσανίδες, η ανακατασκευή δαπέδων με οικολογικούς τάπητες linoleum, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης, οι διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου κλπ.

To top
nafconstruction © 2018 - 2021. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®