Πλακοστρώσεις σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Περιστερίου

Πλακοστρώσεις σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Περιστερίου

Έλαβαν χώρα εργασίες κατασκευής νέων πλακοστρώσεων σε διάφορους χώρους του Δήμου Περιστερίου

 


Πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαπλάτυνσης πεζοδρομίων και ανακατασκευής πλακοστρώσεων σε διάφορες οδούς και πλατείες του Δήμου Περιστερίου. Ειδικότερα έγιναν εργασίες καθαίρεσης παλαιών κρασπέδων - ρείθρων, εκσκαφών, επιχώσεων, τοποθέτησης νέων κρασπέδων, σκυροδετήσεων και πλακοστρώσεων με σύγχρονα σχέδια πλακών κλπ. Μεταξύ των επεμβάσεων περιλαμβάνεται η οδός Βάρναλη, η πλατεία επί των οδών Ταντάλου, Τελαμώνος, Ναρσή καθώς και η οδός Ευρυπίδου.

To top
nafconstruction © 2018 - 2021. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®