Τοπογραφικά διαγράμματα

Τοπογραφικά διαγράμματα

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για ποικίλες χρήσεις


Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για ποικίλες χρήσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρεται:

  • Έκδοση αδειών δόμησης
  • Συμβολαιογραφικές πράξεις και λοιπές δικαιοπραξίες
  • Μελέτη εγκατάστασης για φωτοβολταϊκά συστήματα
  • Σήμανση επί εδάφους οικοπέδων-αγροτεμαχίων
  • Εφαρμογή (χάραξη) ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών
  • Υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων-κατασκευών (χάραξη θεμελίωσης)
  • Χωρισμός - Κατάτμηση Ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες
  • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις (κατόψεις και όψεις κτιρίων)
To top
nafconstruction © 2018 - 2021. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®