Ανάπλαση οδών Χανίων, Χίου και Φανερωμένης στο Περιστέρι

Ανάπλαση οδών Χανίων, Χίου και Φανερωμένης στο Περιστέρι

Ανάπλαση οδών Χανίων, Χίου και Φανερωμένης στο Περιστέρι


Με το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων των οδών Χανίων, Χίου και Φανερωμένης στο Περιστερί. Πιο συγκεκριμένα αντικαταστάθηκαν τα παλαιά κράσπεδα και οι παλαιές πλακοστρώσεις από νέα υλικά, ενώ τοποθετήθηκαν επίσης πλάκες όδευσης τυφλών και αντίστοιχες ράμπες σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Επίσης διαπλατύνθηκαν τα πεζοδρόμια της οδού Φανερωμένης για να εξασφαλιστεί ασφαλέστερη κυκλοφορία πεζών και να αναβαθμιστεί η αιθητική της περιοχής. Τέλος τοποθετήθηκε ηλεκτροφωτισμός με νέους στύλους και φωτιστικά τύπου LED.

To top
nafconstruction © 2018 - 2021. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®