Κατασκευή υποδομής για δημιουργία νέων αιθουσών διαδασκαλίας στον Δήμο Καισαριανής

Κατασκευή υποδομής για δημιουργία νέων αιθουσών διαδασκαλίας στον Δήμο Καισαριανής

Κατασκευή υποδομής για προσθήκη αιθουσών διαδασκαλίας σε διάφορας σχολικά συγκροτήματα


Έλαβαν χώρα εργασίες κατασκευής νέας υποδομής για τοποθέτηση νέων αιθουσών διαδασκαλίας σε διάφορα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Καισαριανής. Οι εργασίες περιλαμβάνουν χωματουργικές διαμορφώσεις, εκσκαφές, σκυροδετήσεις, όπως και επίσης συνδέσεις των νέων χώρων με δίκτυα ΟΚΩ.

To top
Nafconstruction AE © 2018 - 2024. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®