Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο και 1ο Νηπιαγωγείο Περάματος

Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο και 1ο Νηπιαγωγείο Περάματος

Πραγματοποιήθηκε πλήθος οικοδομικών εργασιών τόσο στον εσωτερικό όσο και στον αύλειο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Νηπιαγωγείου Περάματος


Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Νηπιαγωγείο Περάματος έλαβαν χώρα εργασίες ριζικής ανακαίνισης τόσο στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων όσο και στις εξωτερικές όψεις τους αλλά και στο προαύλειο. Πιο συγκεκριμένα αρχικά ελέγχθηκαν και και καθαιρέθηκαν όλα τα σαθρά στοιχεία των οροφών τα οποία λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ήταν επικίνδυνα για πτώση και αντικαταστάθηκαν με κατάλληλα πιστοποιημένα επισκευαστικά υλικά ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα κατά την λειτουργία του σχολείου. Ακολούθως αντικαταστάθηκαν τα κουφώματα με νέα ενεργειακά από ενσιχυμένους υαλοπίνακες και τοποθετήθηκαν σκίαστρα με ηλεκτρική λειτουργία. Επίσης ανακατασκευάστηκαν οι χώροι υγιεινής των σχολείων (νέες παροχές, αποχετεύσεις, είδη υγιεινής, πλακίδια κλπ.). Ακολούθησε χρωματισμός με κατάλληλα οικολογικά χρώματα και τέλος πραγματοποιήθηε υγρομόνωση του προαυλείου από οπλισμένη μεμβράνη PVC για την στεγανοποίηση του υποκείμενου επιπέδου του νηπιαγωγείου. Επί της υγρομονωμένης επιφάνειας επιστρώθηκε νέο δάπεδο από σκυρόδεμα το οποίο επενδύθηκε από ακρυλικό, συνθετικό, ελαστικό τάπητα.

To top
Nafconstruction AE © 2018 - 2023. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®