Τεχνική εταιρεία NAFCONSTRUCTION

Η NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστηριοποιείται στην κατασκευή δημόσιων έργων οδοποίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, βιομηχανικών - ενεργειακών και ηλεκτρομηχανολογικών καθώς και στην μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων, με γνώμονα την τεχνική αρτιότητα, την τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και τον σεβασμό στις ανάγκες των πελατών.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων

Consrtuction

Συνδυάζοντας τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και των αρχών της καλαισθησίας και της λειτουργικότητας και πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στις εξατομικευμένες ανάγκες και επιθυμίες των πελατών μας, αναλαμβάνουμε την εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων. Ειδικότερα, δραστηριοποιούμαστε στην κατασκευή ιδιωτικών, καθώς και, μέσω του πιστοποιημένου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ που διαθέτουμε, δημόσιων έργων. Τηρώντας τις προαναφερόμενες αρχές έχουμε κατασκευάσει με απόλυτη επιτυχία, άρτια και εμπρόθεσμα, δεκάδες έργα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων υπό την αυστηρή επίβλεψη πληθώρας αναθετουσών αρχών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και δεκάδες ιδιωτικές κατασκευές, με την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας.

Περισσότερα ›

Υπηρεσίες Μηχανικού

Design

Με οδηγό μας την μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο της μελέτης ιδιαιτέρως υψηλών επιστημονικών απαιτήσεων, αναλαμβάνουμε την παροχή κάθε είδους υπηρεσίας μηχανικού. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση όλων των ειδών μελετών (τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, υδρεύσεων κλπ.), ακόμη και πολύ αυξημένης δυσκολίας, ασχολούμαστε με την αδειοδότηση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος και διεκπεραιώνουμε πάσης φύσης εκκρεμότητες, όπως τακτοποίηση και ρύθμιση αυθαιρέτων. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την παροχή και απολύτως εξειδικευμένων υπηρεσιών, που έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπως του προσεισμικού ελέγχου και του ελέγχου δομικής τρωτότητας υφισταμένων κτιρίων και κατασκευών εν γένει.

Περισσότερα ›

To top
nafconstruction © 2018 - 2020. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®