Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου εκθεσιακού χώρου ΚΥΒΕ Περιστερίου

Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου εκθεσιακού χώρου ΚΥΒΕ Περιστερίου

Έλαβαν χώρα εργασίες ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του εκθεσιακού κέντρου ΚΥΒΕ του Δήμου Περιστερίου.


Πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου του ΚΥΒΕ στο Δήμο Περιστερίου, οι οποίες ήταν αναγκαίες λόγω των καθιζήσεων που είχαν υποστεί. Ειδικότερα, έλαβαν χώρα εργασίες εκσκαφών και επίχωσης με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο, συμπύκνωση αυτού, καθώς και τοποθέτηση νέων πλακοστρώσεων στον χώρο. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην εξυγίανση του εδάφους με σύγχρονες τεχνικές για την αποφυγή ενδεχομένων μελλοντικών καθιζήσεων.

To top
nafconstruction © 2018 - 2021. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®