Οικοδομικές εργασίες σε σχολεία του Δήμου Πειραιά

Οικοδομικές εργασίες σε σχολεία του Δήμου Πειραιά

Σε διάφορα σχολεία του Δήμου Πειραιά έλαβαν χώρα οικοδομικές εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους και την αναβάθμιση της ασφάλειας


Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση φερόντων στοιχείων από ενανθρακώσεις, την αποκατάσταση επικινδύνων επιχρισμάτων, την κατασκευή μονώσεων, τους χρωματισμούς και γενικά οτιδήποτε κρίθηκε απαραίτητο για την λειτουργικότητα και την ασφάλεια των μαθητών.

To top
Nafconstruction AE © 2018 - 2023. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®